Jakt på EM

Vid sidan om sportfisket har jakten alltid varit en viktig del på Em. Jaktens anor och traditioner sträcker sig långt tillbaka i tiden. Nu kan vi erbjuda dig som gäst att även ta del av jakten här på Em. Marken omfattar ca 85% skog och ca 15% åker och inägomark med en mycket bra vilttillgång. Vi kan erbjuda pürsch, drev- och stötjakt på rådjur och dovhjort. Runt herrgården finns dessutom ett 220 hektar stort hjorthägn med en bra och varierad stam av dovhjort. Logi på herrgården eller i någon av flyglarna kan kombineras i alla jaktarrangemang.

8