Om vattenföringen

Aktuellt vattenflöde har vi hämtat från Emåförbundet. Uppgifterna kommer från Emsfors som ligger några kilometer uppströms från Ems Herrgård.

www.eman.se