Om vattenföringen

Aktuellt vattenflöde har vi hämtat från SMHI. Uppgifterna kommer från Emsfors som ligger några kilometer uppströms från Ems Herrgård.

https://www.smhi.se/vader/observationer/observationer#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,tab=all,stationid=20002,type=water