Fisk i Emån

18_lax_lek_drakt_ny18_havsoring

Mal
Malen är fridlyst och finns endast i ett fåtal vatten i Sverige, bland annat i Emåns vattenssystem. Malen är Sveriges största sötvattenfisk och kan bli över två meter lång och väga en bra bit över 100 kg. Den är en mycket stationär fisk och lever i stort sätt hela sitt liv i samma ”håla”. Den största spöfångade malen på Ems herrgårds vatten fångades av Evert Rundblad 1981 i Mill Pool och vägde 60,1 kg. Oskars mal gäller än i dag som svenskt rekord.

Havsöring (Salmo Trutta)
Havsöringen stiger från havet till ån under juni till oktober för lek. Efter leken stannar öringen kvar i ån över vintern, för att följande vår åter söka sig ut i havet. Rommen kläcks i månadsskiftet april-maj. Ynglen stannar i ån ett till två år innan de simmar ut i havet för att växa till sig. Efter ett till tre år i havet återkommer havsöringen för lek och cirkeln är sluten. Emåns havsöringar anses ha världens högsta medelvikt och de största exemplaren kan väga upp emot ca 15 kg.

Lax (Salmo Salar)
Laxen stiger något tidigare än vad havsöringen gör, nämligen från maj till början av augusti. Efter leken dör de flesta hanarna samt även en del honor. Östersjölaxen, som Emåns laxar tillhör, är mycket storvuxen och kan nå vikter på över 30 kg. Medelvikten ligger på ca 10 kg.