Det var väl mest snål-blåsten som förtog lite av vårkänslorna hos de inbjudna fiskegästerna. Annars bjöd ån på fina fiskeförhållanden både när det det gällde vattenföring (47 kubik) och vattentemperatur (4 grader). Optimismen får beskivas som något dämpad inför årets premiär med svampangreppen på fisken under förra höstens lekperiod i bakhuvudet. Farhågorna besannades också till viss del, då fångsten visar att det tveklöst är glesare med gammal lekfisk än brukligt i ån. Överraskande var däremot den ovanligt stora andelen från havet nystigen havsöring, många i fin storlek (60-70 cm). Dessa välkonditionerade och kämpastarka torpeder kompenserade till viss del det färre antalet gamla fiskar. Årets premiärdagsfångst kunde summeras till 31 havsöringar, varav mer än hälften var blankfisk. Största premiäröring varen en stilig hane som fångades av veteranen Heinz-Werner Heller i Pike pool och mätte 88 cm. Vi har fortfarande inget säkert svar på varför en del av fisken drabbades av svampangrepp i höstas, eller vad som har hänt med dessa. Svampangrepp rapporteras från många olika delar av landet, från norr till söder, vilket indikerar att det inte rör sig om ett lokalt problem. I bästa fall har de lämnat den obehagliga situationen i ån efter leken och gett sig til ut till havs. I västa fall har de dött. Vi håller tummarna för det förstnämnda, och att det inte upprepas i höst. En del platser för blanklaxfiske under maj/juni finns tillgängliga för intresserade, kontakta fiskekontoret för mer info. Skriftlig ansökan för höstfiske emottages fram till och med 1 juni. /Kent Håkansson 03-26-2015